Herroepingsrecht

Voor particulieren bij online aankopen:

Voor uw aankopen online geldt volgend herroepinsgrecht: als het product niet aan uw verwachtingen voldoet heeft u het recht om het binnen de 14 kalenderdagen (vanaf de dag die volgt op de dag van levering of de eerste aanbieding indien de klant afwezig is) retour te zenden. Voorafgaandelijk aan de retourzending volstaat het om p8ntball.be  schriftelijk op de hoogte te stellen (brief of per mail). De kosten voor de retour zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product compleet en onbeschadigd is en in de originele, onbeschadigde verpakking wordt teruggestuurd, vergezeld van de factuur. Voor schade die bij de retourzending aan de verpakking of het product zijn ontstaan is p8ntball.be niet aansprakelijk. Wij raden de klant aan de retourzending aangetekend en verzekerd terug te sturen. p8ntball.be behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren indien het product reeds gebruikt is, of beschadiging heeft opgelopen te wijten aan de retourzending of nalatigheid. p8ntball.be zal binnen de 30 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen de betaalde bedragen crediteren in vorm van een aankoopbon.

Retouradres: adres van de winkel die uw bestelling heeft afgehandeld

Dit herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die volgens de specificaties van de klant werden vervaardigd, die bederfbaar zijn of die verouderen.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor bedrijven of voor personen die handelen in naam van een bedrijf.

 

Voor bedrijven of mensen die handelen in naam van een bedrijf:

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebt u vanaf de leveringsdag 14 kalenderdagen de tijd om een product waarover u niet tevreden bent terug te sturen. U moet ons echter binnen 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven uw voornemen kenbaar maken om ons het product terug te sturen. Binnen deze termijn kunt u ons het product op uw kosten terugsturen, samen met de factuur. Goederen kunnen pas teruggestuurd worden na voorafgaand formeel akkoord van de verkoopafdeling van het verkooppunt waar de klant zijn bestelling plaatste en voor producten die sinds minder dan 30 dagen geleverd zijn. Goederen die niet uit voorraad komen waarvoor specifieke leveringen plaatsvonden of speciale producten komen niet in aanmerking voor deze mogelijkheid.

Alleen producten in nieuwe staat en in de originele verpakking met inbegrip van alle accessoires en bedieningshandleiding die teruggestuurd worden naar p8ntball.be  kunnen aanvaard worden.

Beschadigde producten of producten zonder de originele verpakking worden niet terugbetaald of omgeruild.

De bovenvermelde termijnen lopen vanaf de leveringsdag van de bestelling.

Dit bedenkingsrecht kan kosteloos uitgeoefend worden, met uitzondering van de verzendingskosten. In de veronderstelling dat de gebruiker zijn bedenkingsrecht uitoefent, heeft hij de keuze om hetzij het product te ruilen, hetzij een aankoopbon met dezelfde waarde te ontvangen. Bij een ruil worden de nieuwe producten op kosten van de gebruiker verstuurd.

Bij een uitoefening van het bedenkingsrecht zal p8ntball.be  alles in het werk stellen om de gebruiker zo snel mogelijk te crediteren. Deze termijn hangt ook af van het onderzoek dat uitgevoerd wordt op uw goederen.

Uit voorzorg worden de goederen systematisch onderzocht voor elke ruil of terugbetaling. Dit kan een tweetal weken in beslag nemen. De garantie is niet van toepassing voor schade aan het product door een externe oorzaak (bij voorbeeld val, schok, blikseminslag , overspanning…), een verkeerd gebruik of een verkeerde installatie, een gebruik dat het product schade berokkent.

De gebruiker wordt gecrediteerd in vorm van een aankoopbon.

Powered By AngieB
p8ntball.be © 2017

CR2